Skip to content

Kiruna Industrisanering

Kisab har funnits sedan 1995 med två delägare. Firman har sitt säte i Kiruna, men är verksam i hela Sverige.

Vi bedriver industriell sanering och industriella städuppdrag i huvudsak mot LKAB, där vi utför en mängd olika tjänster bl.a. Oljesanering, Fettsanering, Asbestsanering, Isblästring, Högtryckstvättning samt kemikaliesaneringar.

Vi tar oss även an olika säkerhetsuppdrag inom järnvägssektorn där vi har personal med god erfarenhet som lämpar sig både för projekt samt underhåll. Vår personal är utbildad till bl.a. TSM ALE, TSM Färd, Tåg 70 förare, Spårbesiktare, Kopplingsledare/elarbetsansvarig, SOS-ledare, tågvarnare samt vägvakter. Vi kan även tillhandahålla grovarbetare.

Vår maskinpark innehåller lastbilar, traktorer och grävmaskiner som utför alla möjliga uppdrag. Vi har även containrar samt lokaler till uthyrning.

Vision

Vi skall bli ansedda som det bästa företaget inom våra områden. Vår mångsidighet, noggrannhet och känsla för kvalité ska bli våra främsta kännetecken.

Affärsidé

Bolaget ska med sin breda kompetens, kontaktnät och flexibilitet erbjuda ovanstående tjänster och skapa sig en trygg position på marknaden. Bolaget ska stå för professionell service, flexibilitet, bred kunskap och med en geografisk närhet till kunden.

POLICYS

Kvalitet

Företaget tjänster skall ha en kvalitet som uppfyller kundens krav och förväntningar.

Vår kunskap, vårt agerande och våra arbeten skall vara så att vi uppfattas som den bästa leverantören inom våra områden.

Strävan till kontinuerlig förbättring skall vara en naturlig del i vår verksamhet för samtliga medarbetare.

Miljö

Kisab’s verksamhet är i stort baserad på arbete inom miljöområdet. Vi anser det därmed självklart att vi prioriterar och arbetar efter gällande miljölagar, och andra miljörelaterade krav. I vårt arbete skall vi förebygga föroreningar och aktivt arbeta med ständiga förbättringar. Vi vill dessutom arbeta med att minimera negativa miljöeffekter i våran egen verksamhet.

Grunden för att uppnå detta är engagerad och välutbildad personal.

Arbetsmiljö

Vi skall sträva efter att ha en säker och trivsam arbetsmiljö. Bra utrustning, rätt utbildning.

Mål

I vårt företag arbetar vi med målstyrning. Detta innebär att vi har fokus på att allt vi gör i verksamheten skall gå i den riktning som respektive mål har pekat ut. Mål och tillhörande aktiviteter framgår av protokoll.

Företaget

Vi sponsrar Kiruna Hockeys ungdomsverksamhet.