Skip to content

Nedan syns de nya leverantörsfakturaadresserna för
Kiruna industrisanering AB samt KISAB Entreprenad AB.

Kiruna Industrisanering AB

Ny fakturaadress för våra leverantörsfakturor med start omgående

Vi har bytt leverantörfakturaadress för våra leverantörsfakturor och har därmed bytt både mailadress för er som mailar in fakturona och postadress för er som skickar in dem. Vi har som målsättning att ersätta så många som möjligt av dagens pappersfakturor med e-fakturor och föredrar därför att få fakturorna från er i det format och den ordning som presenteras nedan:

1. E‐faktura

För Er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor (tex. Svefaktura) ber vi Er kontakta den
e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information.
PEPPOL-ID för e-fakturor är: 0007:5565337911
VAN-operatör: Scancloud AB
Frågor gällande e-fakturor ställs till Scancloud, tel: 08-23 23 18

2. PDF‐faktura på mail

Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen . En faktura per PDF-fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

3. Pappersfaktura till adress:

Kiruna Industrisanering AB
LIN4358 Scancloud

831 97 Östersund

Det är ytterst viktigt att LIN4358 anges med exakthet i fakturaadressen (även på kuvertet för er som skickar med post). Fakturor som skickas till vår gamla adress kommer att returneras till er.

Endast fakturor skall skickas till ovanstående adress, all annan post skickas till vår ordinarie adress:
Kiruna Industrisanering AB
Tågmästaregatan 7
981 34 Kiruna

Vid frågor vänligen kontakta:
Patrik Carlsson, tfn 070-559 22 56

KISAB Entreprenad & Fastighetsförvaltning AB

Ny fakturaadress för våra leverantörsfakturor med start omgående

Vi har bytt leverantörfakturaadress för våra leverantörsfakturor och har därmed bytt både mailadress för er som mailar in fakturorna och postadress för er som skickar in dem. Vi har som målsättning att ersätta så många som möjligt av dagens pappersfakturor med e-fakturor och föredrar därför att få fakturorna från er i det format och den ordning som presenteras nedan:

1. E‐faktura

För Er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor (tex. Svefaktura) ber vi Er kontakta den
e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information.
PEPPOL-ID för e-fakturor är: 0007:5566357470
VAN-operatör: Scancloud AB
Frågor gällande e-fakturor ställs till Scancloud, tel: 08-23 23 18

2. PDF‐faktura på mail

Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen . En faktura per PDF-fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

3. Pappersfaktura till adress:

KISAB Entreprenad & Fastighetsförvaltning AB
LIN3498 Scancloud
831 97 Östersund

Det är ytterst viktigt att LIN3498 anges med exakthet i fakturaadressen (även på kuvertet för er som skickar med post). Fakturor som skickas till vår gamla adress kommer att returneras till er.

Endast fakturor skall skickas till ovanstående adress, all annan post skickas till vår ordinarie adress:

KISAB Entreprenad & Fastighetsförvaltning AB
Tågmästaregatan 7
981 34 Kiruna

Vid frågor vänligen kontakta:
Patrik Carlsson, tfn 070-559 22 56

Fakturaadress

Vi sponsrar Kiruna Hockeys ungdomsverksamhet.