Skip to content
Inom vårt kompetensområde kan vi tillhandahålla:
  • Informationskurs Råd och skydd
  • Skydds och säkerhetsledare ”SOS Ledare”
  • TSM för A- E- och L- skydd
  • TSM för spärrfärd

Elarbetsansvarig maskin: Ansvarar för och utför elsäkerhetsplanering och riskbedömning vid arbete med maskiner t.ex. grävmaskin eller traktor, på eller nära en kontaktlednings- eller tågvärmeanläggning

Elarbetsansvarig: Person som har fått arbetsuppgiften att direkt ansvara för elsäkerheten under ett arbetes genomförande. Ansvarar för och utför elsäkerhetsplanering och riskbedömning vid skötsel/arbete på eller nära en kontaktlednings- eller tågvärmeanläggning

Kopplingsansvarig: Person som planlägger och svarar för kopplingar inom av eldriftansvarig angivet område.

Vi även har inom företaget tillgång till Trafikverkets system Trans, som behövs för att kunna utföra planering för att kunna arbeta utan spänning. Planeringen resulterar i en arbetsbegäran och en driftorder, som krävs för att kunna bryta spänningen på kontaktledningen.”

Kontaktinformation: Kontaktperson: Patrik Carlsson Telefon: 070-559 22 56 E-post: 

Spårdel

Vi sponsrar Kiruna Hockeys ungdomsverksamhet.